מחשבת המקדש

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

שיעורים מתוך סדרה שהועברה בשנת תש”פ בישיבת עתניאל בנושא המקדש ועבודת הקרבנות.