״מאד הזהירני מורי ז"ל בעניין
אהבת החברים שלנו של חברתינו.״

הרב מיכאל (מיכי) מרק הי"ד

האתר וכל פעילות ‘שערים לפנימיות התורה’ הוקמו לאור חלומו של ר’ מיכאל (מיכי) מרק הי”ד.
מיכי למד ב”כולל” בישיבת עתניאל ולימים הפך למנהלה של הישיבה ושל מוסדות נוספים.
לאורך כל שנות עבודתו התמיד לעסוק בתורה בקדושה ובטהרה באופן אישי ובחבורת חברים קרובים. במהלך השנים השתתף בשיעורים בתורת הנסתר בישיבת בית אל שבשכונת ‘יגיע כפים’ ולמד בחבורת הרב פדיה נגר. בשנותיו האחרונות מיכי הקדיש את רוב ימות השבוע ללימוד בבית המדרש בעתניאל, ובמקביל ללימוד המתמשך בתורת הסוד, למד הלכה לרבנות.
במשך שנים חלם מיכי על חבורות לימוד בתורת הסוד ופנימיות התורה, וראה בזה את יעוד חייו. בשנים האחרונות לחייו אף זכה להוביל שתי קבוצות לימוד בתורת האר”י.
מיכי נרצח בידי בני עוולה, בכ”ה סיוון תשע”ו, בדרכו לירושלים לבית אימו בערב שבת קודש.
ת.נ.צ.ב.ה.

x סגירה

ר' מיכאל (מיכי) מרק

x סגירה

חבורות

האתר ‘שערים לפנימיות התורה’ נועד להוות שער כניסה וליווי ללומדים בפנימיות התורה, ובעיקר בתורת האר”י ז”ל. באתר מרוכזים שיעורים של הרב פדיה נגר ושל מעבירים נוספים הנותנים בסיס ללימוד ולעבודת ה’ הנובעת מתורת הסוד. בנוסף, לאור חלומו של הרב מיכאל מרק הי”ד האתר נועד לרכז וללוות את פעילותן של החבורות בפנימיות התורה הפועלות ברחבי הארץ והרשת.

חבורות וקהילות לומדות

חדש באתר

x סגירה

פעילות

״מאד הזהירני מורי ז"ל בעניין
אהבת החברים שלנו של חברתינו.״

הרב מיכאל (מיכי) מרק הי”ד

האתר וכל פעילות ‘שערים לפנימיות התורה’ הוקמו לאור חלומו של ר’ מיכאל (מיכי) מרק הי”ד.
מיכי למד ב”כולל” בישיבת עתניאל ולימים הפך למנהלה של הישיבה ושל מוסדות נוספים.
לאורך כל שנות עבודתו התמיד לעסוק בתורה בקדושה ובטהרה באופן אישי ובחבורת חברים קרובים. במהלך השנים השתתף בשיעורים בתורת הנסתר בישיבת בית אל שבשכונת ‘יגיע כפים’ ולמד בחבורת הרב פדיה נגר. בשנותיו האחרונות מיכי הקדיש את רוב ימות השבוע ללימוד בבית המדרש בעתניאל, ובמקביל ללימוד המתמשך בתורת הסוד, למד הלכה לרבנות.
במשך שנים חלם מיכי על חבורות לימוד בתורת הסוד ופנימיות התורה, וראה בזה את יעוד חייו. בשנים האחרונות לחייו אף זכה להוביל שתי קבוצות לימוד בתורת האר”י.
מיכי נרצח בידי בני עוולה, בכ”ה סיוון תשע”ו, בדרכו לירושלים לבית אימו בערב שבת קודש.
ת.נ.צ.ב.ה.

האתר ‘שערים לפנימיות התורה’ נועד להוות שער כניסה וליווי ללומדים בפנימיות התורה, ובעיקר בתורת האר”י ז”ל. באתר מרוכזים שיעורים של הרב פדיה נגר ושל מעבירים נוספים הנותנים בסיס ללימוד ולעבודת ה’ הנובעת מתורת הסוד. בנוסף, לאור חלומו של הרב מיכאל מרק הי”ד האתר נועד לרכז וללוות את פעילותן של החבורות בפנימיות התורה הפועלות ברחבי הארץ והרשת.

חבורות וקהילות לומדות

חדש באתר