תורת הנפש באר”י (סדרה פתוחה)

הסדרה מתחלקת לשני חלקים:

החלק הראשון עוסק במבוא כללי על חלקי הנרנח”י (נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה) – היכן הם מופיעים בתנ”ך, האנלוגיות בין מושגי הקבלה שקשורים בהם, המכלול של ההקשרים בין האדם ולבין העולם, וההדהודים השונים מרום המעלה ועד תחתית העולמות. בנוסף נעיין במרכיבים השונים של האדם עצמו, חלקי עץ החיים וחלקי עץ הדעת הקיימים בו.

החלק השני של הסדרה מתמקד בכל חלק נשמה בפני עצמו – נפש, רוח ונשמה – ולכל חלק נבנה פרצוף שלם בעל מרכיבים ותכונות ייחודיות. כל פרצוף פותח אופק חיים והתפתחות אישית של כל אחד מאתנו ושל כלל דמות האדם, כאשר בכל רובד יש שלבי צמיחה והתפתחות וכנגדם חסרונות ומצבים שיש להישמר מהם.

סדרה זו הועברה בשנת תש”פ, חלקה הראשון בעתניאל וחלקה השני בזום.

סדרה זו מומלצת כסדרת התחלה ופתיחה לשפת האר”י, דבר שיכול להוות מבוא לכלל השיעורים המופיעים באתר.

תוכן הסדרה

הרחב הכל