1. שמועה שניה

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

קישור לקבוצת הווטסאפ “קהילה לומדת – שמועה שניה”

כאשר האר”י עולה ממצרים לארץ ישראל הוא מגלה רובד חדש בתורת הפנימיות והוא עבודת הברורים, שנעדרת משמועה ראשונה (ובאופן כללי גם פחות מודגשת בספרות הזוהרית).

עם הופעת עבודת הברורים נפתחת מחדש משמעות התורה והמצוות, ובמיוחד משמעות התפילה. חידוש עבודת הברורים הוא בבחינת “קו פרשת המים” להבנת תורת האר”י וכן להבנת כל עבודת ה’ שצמחה בעקבותיה ב500 שנים שלאחר מכן.

עבודות הברורים היא עבודה רחבה ומתגלה במרחבים שונים שאותם מלמד האר”י: אכילה (שער המצוות פרשת עקב), עבודת השדה והקרקע (שער המצוות פרשת בהר) וברורי הנשמות (שער מאמרי רשב”י על זוהר פקודי דף רנ”ד), כאשר שלושתם ארוגים זה בזה וקשורים זה בזה.

תהליך ברורי הנשמות יושב בבסיסו על סוגיה רחבה של נשמות בני האדם שהיו כלולות באדם הראשון (זוהר פקודי רנ”ד, שער המצוות פרשת ראה) ועל ידי חטאו נפלו חלק מהנשמות לקלי’ (הנשמות הישנות) ואף אלו שלא נפלו (הנשמות החדשות) צריכות לעבור תהליכי ברור וגלגול. תהליך ברור הנשמות קשור לגלויות שגלו עם ישראל (שער המצוות פרשת ראה) ולעבודת ה’ של כל אדם ואדם ובפרט בזמן תפילת נפילת אפיים (שער הכוונות דרושי נפילת אפיים).

דרושי הבסיס שלימד הרב פדיה בשנה זו הם – שער מאמרי רשב”י על זוהר פקודי רנ”ד; שער המצוות על פרשיות בהר, עקב וראה; דרושים משער הגלגולים (הקדמות ו-ז) העוסקים בנשמות חדשות וישנות.

שיעורים אלו נלמדו בימי שישי בשנת תשע”ח.

תוכן הסדרה

הרחב הכל