1. שמועה רביעית חמישית

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
לרשומים בלבד

שמועה רביעית-חמישית מתאפיינת באופן בסיסי במעבר של האר”י לביאור האצלת העולמות והפרצופים באופן כפול. כל פרצוף מופיע כשתי הופעות. בנוסף, בשמועה זו מתחדשים תיקון הפרצופים בבחינת נקודות ורק אחרי כן בבחינת פרצופים שלמים, וההתייחסות לאחורי אבא ואמא. שינויים אלה (ביחס לשמועה שניה) משנים את עבודת הלילה של השמועה, עליה נלמד בדרוש ד’, וכן את מערכת ייחודי התפילה במהלך כל היום.

במהלך הלימוד התבארו המערכות החדשות של שמועה רביעית חמישית, שפת התשתית עליה היא יושבת וכיצד מערכות אלו בונות צירים חדשים בעבודת ה’.

דרושי הבסיס שלימד הרב פדיה באותה שנה הם דרוש משער ההקדמות רכד, דרושי הלילה דרושים ד, ו, ודרושי התפילין דרוש ה. 

שיעורים אלו נלמדו בזום.

תוכן הסדרה

הרחב הכל