3. ק”ש בשמועה רביעית חמישית

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

הסדרה מהווה מבוא ראשוני לכוונות של שמועה רביעית חמישית באופן כללי, ועיקרה בלימוד הכוונות של שני הפסוקים הפותחים של קריאת שמע (“שמע ישראל” ו”ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד”) כפי שהן בדרוש ו’ של קריאת שמע.

תוכן הסדרה

הרחב הכל