שמועה ראשונה מלא

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

“שמועה ראשונה” היא מקבץ דרושים שכתב האר”י עצמו (ולא תלמידו מהרח”ו) עוד בהיותו במצרים. רוב הדרושים משמועה זאת מכונסים לאורך שער מאמרי רשב”י וניתן לזהותם על פי עדות מהרח”ו בתחילת הדרושים שהם “מכתיבת הרב הגדול זלה”ה”.

האר”י בשמועה ראשונה מזהה שתי תנועות בסיסיות שקיימות במציאות: תנועת ה-“תדיר” ותנועת ה-“אינו תדיר”. תנועת התדיר היא המופיעה מול עיננו בה לעולם יש קיום מחזורי וטבעי. תנועת האינו תדיר מבטאת את הופעת החיים האלהיים בעולם עם הארת פנים וחיות מחודשת.

האר”י בשמועה ראשונה מלמד ומפרט את עבודת המעבר בין הציר החיצוני של היחוד התדיר אל הציר הפנימי של האינו תדיר.

בסדרה זו נלמדו דרושי התשתית המתארים את החלק העיקרי של השמועה.

תוכן הסדרה

הרחב הכל