שמועה ראשונה בסיס

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

“שמועה ראשונה” היא מקבץ דרושים שכתב האר”י עצמו (ולא תלמידו מהרח”ו) עוד בהיותו במצרים. רוב הדרושים משמועה זאת מכונסים לאורך שער מאמרי רשב”י וניתן לזהותם על פי עדות מהרח”ו בתחילת הדרושים שהם “מכתיבת הרב הגדול זלה”ה”.

בשמועה ראשונה האר”י מזהה שתי תנועות בסיסיות שקיימות במציאות: תנועת התדיר ותנועת האינו תדיר. תנועת התדיר היא המופיעה מול עיננו בה לעולם יש קיום מחזורי וטבעי, ותנועת האינו תדיר מבטאת את הופעת החיים האלהיים בעולם עם הארת פנים וחיות מחודשת.

האר”י מלמד ומפרט בשמועה ראשונה את עבודת המעבר בין הציר החיצוני של היחוד התדיר אל הציר הפנימי של האינו תדיר.

בסדרה זו, שנמסרה בתשע”ט, נלמדו דרושים ספורים על מנת לתת מבט כללי על השמועה.

תוכן הסדרה

הרחב הכל