סעודת השבת

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

סדרה קצרה העוסקת בסעודת השבת, אכילת השבת ולחם הפנים.