השבת והשדה

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

סדרת שיעורים בנושא קדושת השבת במרחבי השדה השונים. ניתנה בזום במוצאי שבתות במהלך חורף שנת השמיטה תשפ”ב כהמשך לסדרה בנושא השביעית.