שביעית

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

סדרה קצרה על שנת השבע. קריאה פנימית במקורות היסוד וביאורים מדברי האר”י על עבודת שנת השמיטה.