שבת באר”י

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

שיעורים מוקלטים (בצירוף תקצירי השיעורים) שהועברו בימי שישי של שנת התשע”א בנושא השבת באר”י.

סדרה בשלבי העלאה.