3. תפילת השחר בשמועה שניה

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

קישור לקבוצת הווטסאפ “קהילה לומדת – שמועה שניה”

סדרה זו היא המשך לסדרה “שמועה שניה” ולסדרה “עבודת הלילה בשמועה שניה“. בסדרה זו נלמד מהלך אחד המבוסס על דרוש א’ מדרושי השחר בו עבודת התפילה מתחילה בעליית פנימיות העולמות אל האצילות, מברכת נטילת ידיים ועד גאל ישראל. עבודה זו כוללת התבוננות על הקשר בין הנפשות רוחות ונשמות של כל בני האדם והעלאתם אל יסוד השכינה האצילית יחד עם הופעת השכינה הנמצאת בעולמות בי”ע. לאחר מכן הסדרה עוברת ישר ליחוד הקדוש שמתרחש בשים שלום, שמעבר ליחוד הפנימי הוא כולל בתוכו גם את חיצוניות העולמות ומגלה אחדות של “שמא שלים”, יחוד הויה אלהי־ם.

אחר היחוד הקדוש בשים שלום יש בנו את הכח והקדושה לרדת אל עמקי הקליפות ולברר משם ניצוצות, תהליך הנעשה בזמן נפילת אפיים, אשרי ומזמור “יענך ה'” בו גם תהיה הלידה עצמה של הנשמות. מחטיבת אשרי ועד פטום הקטורת אנחנו מורידים את השפע לעולמות בי”ע כפי שהם כלולים באצילות (בי”ע דאצילות) ובתפילת עלינו לשבח אנחנו ממשיכים מקיפים שמגנים על תהליך הורדת השפע מבי”ע הכלולים באצילות לעולמות בי”ע הנפרדים שנעשה אף הוא בשלב זה.

תוכן הסדרה

הרחב הכל