2. עבודת הלילה בשמועה שניה

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

קישור לקבוצת הווטסאפ “קהילה לומדת – שמועה שניה”

בסיסי השמועה נלמדו בסדרת “שמועה שניה” וסדרה זו ממשיכה אותה. הנחת הבסיס בשמועה שניה היא שאין יחוד כלל בין ז”א לנוק’ בלילה (בניגוד לשמועה רביעית־חמישית) וכל עבודת היחודים של התפילות בשמועה זו נעשים ביום, בעיקר בברכת שים שלום ונפילת אפיים של תפילת שחרית (נושא זה הורחב בסדרה “תפילת השחר בשמועה שניה”).

הלימוד נפתח בדרוש מתוך שער מאמרי רשב”י (על האדרא רבא) המלמד את החשיבות של שותפות הצדיקים בתהליך הזריעה והקצירה של השפע האלה־י והנשמות. מבלעדי שותפות זו תהליך הולדת הנשמות תהיה בצורה קשה שתאפשר אחיזה לקליפות באותן נשמות שנולדות. כמסקנה מלימוד זה אנו מבינים מהי חשיבות עבודת כוונות התפילה. כדי שתהליך הזריעה והקצירה יעשה בצורה הנאותה ביותר נדרשת לו עבודה מקדימה והיא עבודת הלילה שמהווה הכנה ליחודי היום.

שני הדרושים המרכזיים – דרושי הלילה ג’ וח’ – מלמדים על שתי עבודות הכנה הנעשות לקראת עבודת היום. מרכז העבודה הוא סביב נקודת חצות והתיקון הנעשה בזמן זה כהכנה לעבודת היום, כאשר מרכז התיקון שנעשה הוא תיקון הכלי והרוחא, נקודת הברית ביננו לבין ה’ כבסיס לעבודת היום.  

תוכן הסדרה

הרחב הכל