מועדי תשרי – ר’ גילי שטרן

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

סדרת הכנה מוקלטת סביב נושאים מרכזיים באר”י ובפנימיות התורה על מועדי תשרי.