“מועדי מיכאל”

בזמן הקצר שזכה ר’ מיכאל מרק ללמד את החבורה בשוהם, הוא נהג לשלוח לבני החבורה דברי הכנה והכוונה לקראת המועדים בהודעות בקבוצת הוואטסאפ. בהודעות ששלח השתדל לחזק ולכוון את בני החבורה לקראת החג, ומהדברים ניכרת ההתרגשות הגדולה שלו לקראת כל חג והמחשבה שהשקיע בהכנה פנימית ורוחנית לקראת המועד המתקרב.

דבריו שיסודותיהם בדרך כלל בכוונות האר”י הקדוש ובמאמרי חז”ל נוסחו כדרכו בשפה בהירה ופשוטה, והם יכולים להוות עבור לומדים נוספים דרך לכניסה והתכוונות לקראת המועדים.

שנזכה שלימוד הדברים יעורר ויזכה אותנו להקשר ברוחו הגדולה.