מבוא לשמועות

שיעור מבוא ללימוד שמועות האר”י, שהועבר כפתיחה ללימודי שמועה שניה בתשע”ח.

על כתבי האר”י, הסתירות במקורות השונים, החלוקה ל”שמועות”, והמקורות בהם יתמקד הלימוד.