מבוא לשמועות

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

שיעור מבוא ללימוד שמועות האר”י (שהועבר כפתיחה ללימודי שמועה שניה). על כתבי האר”י, הסתירות במקורות השונים, המקורות בהם יתמקד הלימוד, והחלוקה ל”שמועות”.