מבוא לשמועות

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

שיעור מבוא ללימוד שמועות האר”י, שהועבר כפתיחה ללימודי שמועה שניה בתשע”ח.

על כתבי האר”י, הסתירות במקורות השונים, החלוקה ל”שמועות”, והמקורות בהם יתמקד הלימוד.