מבוא לתורת האר”י – ר’ חסדאי

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

מטרת הסדרה לתת מבוא כללי לתורת האר”י ולבאר את מושגי היסוד שלה.