כוונות האכילה – ר’ אליהו משגב

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור

סדרה של שיעורים מחבורת הלימוד של ר’ אליהו משגב על נושא “כוונות האכילה”, שהועברה בזום.

המפגשים עסקו בדרושי האר”י שעוסקים בנושאי ברכות האכילה, ובבירורים ובכוונות שבאכילה.

תוכן הסדרה

הרחב הכל
תוכן היחידה
0% הושלמו 0/1 שלבים
תוכן היחידה
0% הושלמו 0/1 שלבים
תוכן היחידה
0% הושלמו 0/1 שלבים
תוכן היחידה
0% הושלמו 0/2 שלבים
תוכן היחידה
0% הושלמו 0/1 שלבים
תוכן היחידה
0% הושלמו 0/1 שלבים