“דעת אלקים” – קיצור אוצרות חיים

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
הסדרה הזה כרגע סגור

שיעור בספר “דעת אלקים” כמבוא לקבלה.

תוכן הסדרה

הרחב הכל
מבוא
אצילות אדם קדמון
עולם העקודים
עולם הנקודים
עולם התיקון
1 מ 2