עדכונים – חבורות

מוזמנים להצטרף לחבורות ברחבי הארץ – לפרטים.
קהילות לומדות-  קישור לקבוצת הווטסאפ “קהילה לומדת – שמועה שניה” .