אודות

האתר ופעילות ‘מיכאל- שערים לפנימיות התורה’ נועדו לפתוח בפני לומדים שערים ללימוד פנימיות התורה ובפרט בתורת האריז”ל מתוך קשב לזרימת החיים שבתוכנו. מטרתנו לעורר תנועות חיים ובקשה, מתוך קשב ומחויבות לתורה ומצוות. כמיהה גדולה קיימת בדורות האחרונים לנגיעה בסוד ובעומק התורה והחיים, ואנו מבקשים להיות חלק מהמענה לכמיהה זו.

‘מיכאל- שערים לפנימיות התורה’ הוקמה מכוחו ולזכרו של הרב מיכאל (מיכי) מרק שעסק רבות בעולם הנסתר מתוך קשר ואהבה להופעת החיים.

עיקר התוכן הקיים באתר הוא משיעוריו של הרב פדיה נגר, רב-מורה בישיבת ‘בית ועד לתורה’ עתניאל ובבתי מדרש נוספים. הרב פדיה מלמד נגלה ונסתר יחד, ומעביר בשנים האחרונות סדרות שיעורים המכוונות להנגיש את מערכות ומושגי פנימיות התורה באופן שיטתי ומתוך הקשבה. סדרות השיעורים מבקשות לאפשר ללומדים להיפתח לשפה הפנימית, להתבונן דרכה על החיים ולכונן מתוכה עבודת ה’. לב האתר בשיעוריו של הרב פדיה בימי שישי בתורת האר”י לפי השמועות השונות בהם היא הועברה (כפי שהראה ר’ יוסי אביבי).

האתר וכל פעילות ‘מיכאל- שערים לפנימיות התורה’ פועלים מתוך ישיבת עתניאל, ורוב השיעורים המצויים באתר (של הרב פדיה ושל מעבירים נוספים) אף הועברו בישיבה במסגרות שונות. הישיבה מהווה בית לצמיחת תורה חדשה עם יסודות עמוקים, ובמרחב שהיא מקיימת צמחו התורות. על כן תודתינו ואהבתנו הגדולה.

“אין התורה נקנית אלא בחבורה”:
בכל הדורות הלימוד בחבורה הוא חלק מרכזי מלימוד פנימיות. חבורה המאפשרת לימוד תורה פנים בפנים. עיקר חלומו של ר’ מיכי מרק היה הלימוד בחבורה, והוא אף זכה והקים שתי חבורות לימוד- בעתניאל ובשוהם. בעקבות חלומו הוקמו ברחבי הארץ חבורות רבות ללימוד פנימיות, האתר מבקש להיות בית ועזר לפעילות החבורות.

“קהילות לומדות” – בקרוב:
על מנת לאפשר פנים ללימוד באתר יפתחו בעזרת ה’ כעין קהילות ללימוד ומפגש סביב הנושאים העיקריים הנפתחים באתר – השמועות השונות ונושאים נוספים. סביב כל נושא יתקיימו מספר מפגשים שנתיים שיהוו הן ליווי של הלימוד באתר והן הזדמנות לחזרה ועיבוד ללימוד קודם.

פונטים: הפונטיה